Hjem


Fra hovedstyret

 • Innkalling til årsmøte 2019 i Vestre Gran Idrettslag
  Årsmøte VGIL aktivitetshus onsdag 27 mars kl.19.00

  • Vanlige årsmøtesaker
  • Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 13. mars 2019
  • Saker sendes styret pr mail: leder@vgil.no

  Dagsorden for årsmøtet:
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokoll
  3. Årsberetning, regnskap og budsjett
  4. Medlemskontigent
  5. Innkomne saker
  5a: Ferdigstilling av aktivitetshus. Kostnadsramme: 65.000,-
  5b: Utbedring ski kiosk , med sanitæranlegg. Kostnadsramme: 45.000,-
  6. Valg


  Enkel bevertning
  Velkommen til årsmøte

  Med hilsen styret
  Lagt inn 22. mar. 2019, 00:44 av VGIL Sekretær
Viser innlegg 1 - 1 av 31. Vis mer »VGIL på Facebook