Fra styret‎ > ‎

Halvårsmøte avholdt, fikk ikke valgt ny skileder

lagt inn 1. mai 2013, 23:43 av Vestre Gran Idrettslag
Nå er vel ikke et halvårsmøte det forum som trekker flest folk, men med seks tilstede på idrettslagets halvårsmøte den 23. april, er vel det i minste laget. Men tidspunktet (17.30) var kanskje i tidligste laget for mange.

Fra styret møtte Anne Cathrine Heier, Terje Asprusten, Robin S. Hougen og Vivi-Ann Aaserud og ellers møtte Tore Berg og Håkon Grymyr,

Anne Cathrine ønsket velkommen og refererte sakslista, for deretter å ta for seg halvårsberetninga. Naturlig nok har det vært størst aktivitet på skifronten, men det har også vært aktivitet innen trimgruppa, ikke minst er det aktivitet i spinningrommet.

Ellers har styret arbeidet med idrettsbarnehager-/klubbhusprosjektet, hvor bl.a. Terje -- som kommunestyrerepresentant -- har med seg opplysninger derfra. Det er foreløpig ingen avklaring fra kommunen på om de vil støtte prosjektet, men barnehage er en "hot" sak på den politiske dagsorden i Gran kommune i mai.

Siden helårsmøtet i november 2012 har man klart å få på plass ny leder i fotballgruppa. Ole Christian Syversen tok på seg jobben.

Beklageligvis har vi ikke fått på plass ny leder i skigruppa etter Vivi-Ann Aaserud, som har gjort en kjempejobb i de årene hun har fungert. Både som trener, administrator og med dugnader og hun har vært en stor støtte for redaktøren av VGIL-nytt med stoff til klubbavisa. Hun har også oppdatert VGILs Facebook-side jevnlig med nyheter og bilder fra ski og har levert stoff, bilder og ideer til herværende nettredaktør.

Vivi-Ann tok for seg skigruppas aktiviteter siste sesong. Aktiviteten har vært litt mindre enn året før, men 57 deltakere i trippelrennene er brukbart.


Valg: skigruppe

Gjenvalg på Marianne Haugtvedt, Bjørn Stubberud og Viktor Støen og inn som ny, Solveig T. Grinder -- alle valgt for to år. "Gjensittende" Erling Greftegreff, Iver Prestkvern og Kristin Woxen. I og med at ingen leder ble valgt, besluttet halvårsmøtet at de valgte selv konstituerer seg.


Aktiviteter på "Sletta" i sommer

Fotballgruppa har meldt på tre fotballag: Mix 7, Mix 8 og J12. Videre er grusbanen og parkeringsplassen leid bort til Gran BUL 22. og 23. juni. Videre blir de samme områdene leid ut til Caravan-klubben 9. - 11 august. Innbringer kr. 500,- pr. dag.


Fotballskole
Det er lenge siden vi har hatt fotballskole på idrettsplassen i sommerferien, men nå skjer det igjen. Skolen arrangeres i tiden 24. - 27. juni, det tas sikte på å samle spillere fra 9 - 13 år og skolen er åpen for alle som vil være med. Det er Anders Johre og Amund Eriksen -- begge med slektstilhørighet i Vestre Gran -- som står for treninga. Begge satser på trenerutdanning og til daglig trener de G16-laget til Osloklubben Abildsø IF.


Tekst: Håkon Grymyr
Red. og tillegg: Grethe Bøe

Comments