Fra styret‎ > ‎

Innkalling til årsmøte 2019 i Vestre Gran Idrettslag

lagt inn 5. feb. 2019, 06:28 av Vestre Gran Idrettslag   [ oppdatert 22. mars 2019, 00:44 av VGIL Sekretær ]
Årsmøte VGIL aktivitetshus onsdag 27 mars kl.19.00

  • Vanlige årsmøtesaker
  • Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 13. mars 2019
  • Saker sendes styret pr mail: leder@vgil.no

Dagsorden for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokoll
3. Årsberetning, regnskap og budsjett
4. Medlemskontigent
5. Innkomne saker
5a: Ferdigstilling av aktivitetshus. Kostnadsramme: 65.000,-
5b: Utbedring ski kiosk , med sanitæranlegg. Kostnadsramme: 45.000,-
6. Valg


Enkel bevertning
Velkommen til årsmøte

Med hilsen styret
Comments