Fra styret‎ > ‎

Klubbhus/idrettsbarnehage kan bli en realitet

lagt inn 29. jan. 2013, 00:51 av Vestre Gran Idrettslag

På befaring på Grymyr stadion: fra v. Thomas Skorpen og Beate Amdahl-Skorpen fra Idrettsbarnehage AS, Vivi-Ann Aaserud, Grethe Bøe og Anne Cathrine Heier fra VGIL, Øyvind Kvernvold Myhre fra GBL og Arne Melvin Velsand fra Fokus Vestre Gran.
Foto: Håkon Grymyr

Av Håkon Grymyr

En skal ikke ta noe for gitt, men aldri før har en vært nærmere en løsning på et nytt klubbhus i de 25 årene vi stadig har hatt dette prosjektet opp til behandling i idrettslaget. Både kostnader og tegninger har vi drøftet, men like mange ganger har vi skrinlagt planene.

Et nytt opplegg

Etter årsmøtet i fjor høst, har styret kommet fram med et helt annet konsept, hvor de har stor støtte i Fokus Vestre Gran. Opplegget er denne gangen å inngå et samarbeide med Idrettsbarnehage AS, – et privat selskap som har åtte barnehager i drift.

Idrettslaget fikk et stort oppslag – både på førstesiden og inne i avisen 21. januar, hvor representanter fra idrettslaget og FVG ble intervjuet (avisa Hadeland – les artikkelen her). Dagen etter var representanter fra de to – i et orienteringsmøte med Idrettsbarnehage AS i Oslo. Et møte som var vellykket, og dager etter – 23. januar, fikk vi gjenvisitt. Et møte som herværende redaktør av VGIL-nytt betegner som meget positivt.

Befaring av tomta

Det at vi har egen tomt til selve bygget, og et meget stort friområde (gressbanen m.m.), gjør at vi stiller meget sterkt, noe representantene fra Oslo presiserte. Det bidrar til at prosjektet fra deres side kan settes i gang ganske fort. (Er selvsagt avhengige av at kommunestyret vil støtte prosjektet. De fra Oslo utarbeider et utkast, både over bygget, konseptet og selvsagt kostnader. Planen er tenkt oversendt kommunen i begynnelsen av mars.

Den nevnte tomta, det er grusbanen i søndre ende av anlegget vårt. Beste plassering mente en var helt i sør/vestre hjørne, slik at en får utnyttet området best mulig. De satte også pris på at det er solid grunn under der bygget eventuelt skal reises.

Hvis dette blir en realitet, vil vårt klubbhus fra 1973 bli revet, og en frigjør et ekstra parkeringsområde der. «Nå skal hele rasket rives, – nå skal hele røkla bort», heter det i en populær svensk sang. Ja, – litt vemodig for oss som var med og bygde klubbhuset, men vi har vel aldri vært fornøyd med bygget, og vi forstår styrets beslutning.


Fra møtet etter befaringen på idrettsplassen: Fra v: Anne Cathrine Heier (med ryggen til), Øyvind K. Myhre, Terje Asprusten og Vivi-Ann Aaserud, Thomas Skopen, Arne Melvin Velsand, Beate Amdahl-Skorpen og Grethe Bøe.
Foto: Håkon Grymyr

Etter befaringen på idrettsplassen

forflyttet alle seg opp til Anne Cathrine, hvor de hadde bedre forhold til å fortsette samtale- og skrivearbeidet, og selvsagt bevertning. Tilstede: De to fra Idrettsbarnehage AS, fra idrettslaget Anne Cathrine Heier, Terje Asprusten, Grethe Bøe og Vivi-Ann Aaserud, fra Fokus Vestre Gran – Arne Melvin Velsand, fra Gran Bygdeliste Øyvind Kvernvold Myhre og fra klubbavisen Håkon Grymyr.

Litt om Hadelands barnehager:
Vi i Vestre Gran har Leikvoll, men bygget, som er fra 1897, har bygningsmessige svakheter. Og denne kommunale barnehagen – som har fullt belegg, den er antydet nedlagt.

For å ta området nordfra og starte med Bjørklund, så går flertallet i kommunestyret inn for at den legges ned. Videre går flertallet inn for å legge ned barnehagene i Moen og på Leikvoll. Så kommer vi til Fredheim, der folk bruker både kommunale og private tilbud i Brandbu-området. I området på Granavollen bruker man stort sett tilbud i Granåsen, i Vassenden og på Leikvoll.

Alle disse områdene trenger barnehageplasser. Og det er vel ikke sikkert de vil være en del av Nord-Europas største barnehage i Viggadalen! Hvorfor skal alt plasseres der nede! – i det kaldeste området på Hadeland?!?

Hvorfor ikke se på området her nede ved kysten. HVA MED ET SAMARBEIDE med de som hører til innen Fredheim krets, Sanne, Grymyr, – kanskje strekke oss sørover til Sløvika og opp til Sogn? Da vil minst ni av ti aktuelle brukere ikke ha mer enn ni kilometer til barnehagen. Nå har vi en privat barnehage oppe i Rakalauv (Granlund-skolen). Bygningen der er eldre enn Leikvoll, men er nok holdt bedre vedlike, og sistnevnte barnehage har ventelister, fullt belegg, og fungerer meget bra. Vi bør la dem få fortsette som nå.

Kort oppsummering

Det er snakk om en privat barnehage. Vestre Gran Idrettslag eier tomta, noe som gjør en utbygging raskere å få i gang.
Dersom Vestre Gran IL og Idrettsbarnehager inngår samarbeide, er det Idrettsbarnehager AS som står som utbygger. De står også for den daglige driften. Det hele skal være et spleiselag. Vet foreløpig ikke kostnadene, men vil vite mer i mars en gang. Men idrettslaget må ut og sikre seg økonomisk støtte fra flere hold.

Må legge til at Fokus Vestre Gran medvirker som en god støttespiller. Det samme håper vi at Gran kommune blir. Dette barnehagekonseptet er det foreløpig ÅTTE av i landet. Barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger.

Klubb-/grendehus

Huset kan brukes til de fleste arrangementer, men det er et poeng som kanskje ikke er tatt med i utgangspunktet.

På Fjordvang er det to/tre ganger i året tilstelninger hvor det er alkoholservering. Noe slikt er ikke tillatt i hus som rommer skole/barnehage. Vi hadde det samme oppe rundt 1960, da skolen ble bygd, og på den første tegningen fra arkitektfirmaet i Hønefoss, skulle skolen bygges, – sammen med et grendehus. Sistnevnte ble raskt fjernet hos fylkesmannen, og da med samme begrunnelse som nevnt overfor.

Det er jo ikke særlig tiltrekkende for barna å komme på skolen mandag morgen, og gå å tråkke i oppkast og knuste flasker.

På den bakgrunn mener VGIL-nytts redaktør at det fortsatt bør være liv laga for Fjordvang, til litt mer «håråss-vørine» tilstelninger.