Fra styret‎ > ‎

Nytt klubbhus med idrettsbarnehage utredes

lagt inn 29. jan. 2013, 00:40 av Vestre Gran Idrettslag

Vestre Gran idrettslag og Fokus Vestre Gran jobber nå for å få til nytt klubbhus med barnehage i samme bygningskompleks.

Nytt klubbhus er sårt tiltrengt, men idrettslaget ser saken også i lys av grendeutvikling i Vestre Gran og forslag til ny barnehagestruktur i Gran kommune, der Leikvoll barnehage står for fall. Derfor er VGIL nå i samtaler med Idrettsbarnehage AS når det gjelder en eventuell etablering av barnehage i et nytt klubbhus på Vestre Gran idrettslags tomt på Grymyr stadion.

Det er ingen hemmelighet at saken om klubbhus er en av de langvarige i VGILs historie, saken er også knyttet opp mot tanken om et kombinert klubbhus/grendehus i Vestre Gran.

Når det gjelder barnehage er ingen avtaler er gjort ennå, men representanter for idrettslaget og Fokus Vestre Gran drar på befaring til to barnehager i regi av Idrettsbarnehage AS i Oslo tirsdag 22.01.2013. Idrettsbarnehage AS kommer på befaring i Vestre Gran dagen etter, dvs. onsdag 23.01.2013.

Når det gjelder tanken om kombinert klubbhus/grendehus avhenger selvsagt saken av kostnad og finansiering, men tanken er absolutt ikke droppet i idrettslaget. Styret jobber for en optimal løsning, dvs. et klubbhus med barnehage og grendehusfasiliteter.

Last ned og les førstesideoppslag og artikkel i avisa Hadeland mandag 21.01.2013 på Fokus Vestre Grans presseklippsider ved å klikke på bildet ovenfor eller her.